Download video Youtube

Đức Giáo Hoàng: Đừng ngăn cản Chúa Thánh Thần, đó là ân sủng từ Thiên Chúa

loading...
Channel: ROME REPORTS tiếng Việt
Đức Giáo Hoàng: Đừng ngăn cản Chúa Thánh Thần, đó là ân sủng từ Thiên Chúa Thiên Chúa luôn có đầy những bất ngờ, vì Ngài là 'Thiên Chúa sống trong chúng ta, là Đấng thúc đẩy trái tim chúng ta', Đức Giáo Hoàng nói.

Bạn có dùng Facebook? Like 'ROME REPORTS tiếng Việt' ngay nhé:

https://www.facebook.com/RomeReportsVN
Show more

Related Videos

Loading...