Download video Youtube

ĐGH đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng: Hãy chú tâm để lắng nghe tiếng Vị Mục tử Nhân lành

loading...
Channel: ROME REPORTS tiếng Việt
ĐGH đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng: Hãy chú tâm để lắng nghe tiếng Vị Mục tử Nhân lành Ngài đã ban phép lành từ cửa sổ cùng 4 linh mục vừa được ngài truyền chức thánh trước đó.

Bạn có dùng Facebook? Like 'ROME REPORTS tiếng Việt' ngay nhé:

https://www.facebook.com/RomeReportsVN
Show more

Related Videos

Loading...