Download video Youtube

Thánh Ca Thánh Tâm Chúa Giêsu | Những Bài Hát Thánh Ca Thánh Tâm Chúa Giêsu Hay Nhất

loading...
Channel: Thánh Ca Việt Nam
Thánh Ca Thánh Tâm Chúa Giêsu | Những Bài Hát Thánh Ca Thánh Tâm Chúa Giêsu Hay Nhất Thánh Ca Thánh Tâm Chúa Giêsu | Những Bài Hát Thánh Ca Thánh Tâm Chúa Giêsu Hay Nhất
Thánh Ca Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thánh Ca Mùa Chay 2016: https://goo.gl/gk0S72
Thánh Ca Phan Đình Tùng 2016: https://goo.gl/7oKq43
Thánh Ca Gia Ân 2016: https://goo.gl/N183Se
Thánh Ca Lm Nguyễn Sang 2016: https://goo.gl/IJO7lU

1. Thánh Tâm Chúa Yêu Con -Quang Hào
2. Tình Yêu Thiên Chúa - Lm. JB Nguyễn Sang
3. Trong Trái Tim Chúa - Lm.JB.Nguyễn Sang
4. Đây Lòng Chúa - Lm.JB.Nguyễn Sang
5. Chúa Là Mục Tử - Lm.JB.Nguyễn Sang
6. Đồng Xanh Thơ - Lm.JB.Nguyễn Sang
7. Thờ Lạy Chúa - Lm.JB.Nguyễn Sang
8. Phút Linh Thiêng - Lm.JB.Nguyễn Sang
9. Thành Tâm - Lm.JB.Nguyễn Sang
10. Mầu Nhiệm Yêu Thương - Lm.JB.Nguyễn Sang
11. Con Mến Yêu - Lm.JB.Nguyễn Sang
12. Lạy Thánh Tâm Chúa - Lm. JB Nguyễn Sang

Thánh Ca Công Giáo : http://www.luca15.com/watch?v=3kTp7w...
Thánh Ca Gia Ân: https://www.luca15.com/watch/kRxMK...
Thánh ca Việt Nam: https://www.luca15.com/watch/GaPxt...
Thánh Ca Cẩm Ly: https://www.luca15.com/watch/fHajy...
Thánh Ca Lòng Thương Xót Chúa: http://www.luca15.com/watch?v=4MkKyD...
Thánh Ca Mùa Chay: https://www.luca15.com/watch/HqSZB...
Thánh ca Năm Mới 2016: http://www.luca15.com/watch?v=jTCbmw...
Thánh ca Dâng Mẹ Maria: http://www.luca15.com/watch?v=HjLGp7...
Thánh Ca Phan Đình Tùng 2016: http://www.luca15.com/watch?v=ymHTiM...
Show more

Related Videos

Loading...