Download video Youtube

Nghe K.i.n.h này hàng ngày trước khi ngủ tạo Phúc Đức 7 Đ.ời Con Cháu

loading...
Channel: Thế Giới Huyền Bí
Nghe K.i.n.h này hàng ngày trước khi ngủ tạo Phúc Đức 7 Đ.ời Con Cháu Nghe K.i.n.h này hàng ngày trước khi ngủ tạo Phúc Đức 7 Đ.ời Con Cháu
Lời đầu tiên cho con cảm ơn các thầy chùa Hoằng Pháp đã đồng ý cho con sử dụng tư liệu của nhà chùa . Kính chúc các thầy sức khỏe , an lạc .
Biết tụng kinh niệm Phật , làm điều thiện là đang tích đức cho chính mình và con cháu sau này .
Phẩm Phổ môn là một trong những phẩm quan trọng về Phật giáo ứng dụng của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức kinh Hoa Sen Chánh Pháp. Tuy nhiên, từ lâu, trong sinh hoạt Phật giáo ở các nước theo truyền thống Phật giáo Đại thừa, người ta đã tách phẩm Phổ môn ra thành một bản kinh độc lập để tụng đọc và thực tập. Trọng tâm của kinh Phổ Môn nói về hạnh nguyện của Bồ-tát Quán-thế-âm. Thông thường, phần lớn chúng ta biết đến Bồ-tát Quán-thế-âm qua hạnh nguyện Từ Bi, lắng nghe và giải quyết nỗi khổ niềm đau của cuộc đời bằng hạnh nguyện ban niềm vui không sợ hãi. Chúng ta cũng biết Bồ-tát Quán-thế-âm qua hạnh nguyện ba mươi hai ứng thân như là biểu tượng của sự dấn thân để giúp chúng sanh hóa giải những nỗi khổ niềm đau có mặt trong cuộc đời. Ngoài các nội dung vừa nêu, kinh Phổ Môn còn đề cập đến các phương pháp quán chiếu và các loại âm thanh mà phần lớn các hành giả Tịnh Độ tông ít biết đến. Lý do vì các phương pháp quán chiếu và các loại âm thanh mà phẩm Phổ môn đề cập thể hiện chiều sâu của quá trình thực tập tâm linh, mà những gì cao siêu, đại diện cho nền minh triết trong đời sống, dễ bị chúng ta quên đi. Vì thế mà ta thường chỉ tiếp cận Bồ-tát Quán-thế-âm trong kinh Phổ Môn qua lòng Từ Bi và nguyện lực cứu độ của Ngài mà thôi.
Về phương pháp quán chiếu, kinh Phổ Môn đề cập đến năm loại, gọi là Ngũ quán, bao gồm: Quán Chân Thật, Quán Thanh Tịnh, Quán Từ, Quán Bi, và Quán Trí Tuệ rộng lớn. Kinh Phổ Môn cũng đề cập tới năm loại âm thanh, gọi là Ngũ âm, bao gồm: Diệu Âm, Quan Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm và Thắng Bỉ Thế Gian Âm. Nếu ghép cả Ngũ quán với Ngũ âm thì ta có năm lần Bồ-tát Quan Thế Âm, và đây là phần hành trì rất quan trọng đối với các hành giả tu tập theo đạo Phật Đại thừa. Trong tiếng Pali và Sanskrit, Ngài Quán-thế-âm được gọi là Avalokitésvara. Theo tiếng Sanskrit thì từ này có nghĩa là quán sát các âm thanh nỗi khổ niềm đau của con người và cuộc đời để cứu giúp. Đây là công hạnh lớn lao của Ngài mà kinh Phổ Môn đã đề cập. Để thấy rõ được công hạnh đó, chúng ta lần lượt phân tích về phương pháp Ngũ quán và Ngũ âm vừa nêu.
Đăng ký kênh Thế Giới Huyền Bí : https://goo.gl/VNr9vi để theo dõi và cập nhật các tin tức , những bí ẩn ở Việt Nam và Thế giới

Theo dõi Kênh Thế Giới Huyền Bí trên:
- G+ Thê Giới Huyền Bí
:https://plus.google.com/1110126710900...

Danh sách phát:
https://www.luca15.com/watch/gDPIj...

- Kênh Thế Giới Huyền Bi : https://goo.gl/VNr9vi

Video có thể chứa nội dung bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý Fair Use(https://www.luca15.com/yt/copyright/...)

Mọi vấn đề vi phạm chính sách Nguyên tắc cộng đồng, Luật bản quyền xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Email: phoxa1311@gmail.com

- Kênh Thế Giới Huyền Bí : https://goo.gl/VNr9vi
Show more

Related Videos

Loading...