Download video Youtube

Giáo xứ Tân hà KHAI MẠC THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ 2017.

loading...
Channel: Nguyen Phi Dzung
Giáo xứ Tân hà KHAI MẠC THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ 2017. Vào lúc 17g15 ngày 06.05.2017 Giáo xứ Mân côi Tân hà Rước Kiệu Đức Mẹ khai mạc Tháng Hoa do hai Giáo họ Thánh Gia và Giuse phụ trách, sau rước Kiệu có Chương trình Múa Dâng Hoa do các Cháu Thiếu nhi Giáo xứ trình diễn.
Show more
Tags: Phi Dzung, Tan ha,

Related Videos

Loading...