Thánh ca Công giáo

Tìm kiếm
Bài hát Playlist MV Phim

Album Chúa Luôn Xót Thương

Thánh Ca Hải Ngoại 128kb/s 164 Tận hiến

♫ Album Chúa Luôn Xót Thương ♫

Giới thiệu: Album Chúa Luôn Xót Thương

NHẠC THÁNH CA HẢI NGOẠI TUYỂN CHỌN HAY NHẤT 2020 - Album Chúa Vẫn Xót Thương

► Đăng Ký Kênh Thánh Ca Hải Ngoại http://bit.ly/2XwSosh

► SHARE để nhận thêm những video mới.

----------------------------------------------

►Thánh Ca Hải Ngoại https://youtu.be/1i6BpGzsw44

►Thánh Ca 2020 https://youtu.be/4aJyOuPGpwQ

►Tuyệt Đỉnh Thánh Ca https://youtu.be/mowW6PoiFkk

►Nhạc Chúa: https://youtu.be/GD-tsL3ZoiI

►Nhạc thánh ca hải ngoại https://youtu.be/I4hdyJ1h2UIDanh sách nhạc PDF:

Tác giả: Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh

Phối âm: NS. Quang Phúc

Nhóm bè: Cadillac

Mix & mastering: Headroom Mastering01. Chúa Vẫn Xót Thương: http://www.dinh.dk/pdf1/Chuavanxotthuong-dch.pdf

02. Giêsu, Đấng Chữa Lành: http://www.dinh.dk/pdf1/GiesuDangchualanh-hmk.pdf

03. Chốn Con Ẩn Náu: http://www.dinh.dk/pdf1/chonconannau-dch.pdf

04. Bao La Lòng Chúa Thương Xót: http://www.dinh.dk/pdf1/baolaLongChuaThuongXot-hmk.pdf

05. Giêsu, Con Tín Thác Vào Ngài: http://www.dinh.dk/pdf/GiesucontinthacvaoNgai-dch.pdf

06. Hãy Tín Thác Lòng Chúa Thương Xót: http://www.dinh.dk/pdf1/haytinthacLongChuaThuongXot-hmk.pdf

07. Suy Tôn Lòng Thương Xót Chúa: http://www.dinh.dk/pdf/suytonlongthuongxotChua-dch.pdf

08. Nguyện Chúa Xót Thương: http://www.dinh.dk/pdf1/nguyenChuaxotthuong-hmk.pdf

09. Xin Uốn Lòng Con: http://www.dinh.dk/pdf1/xinuonlongcon-dch.pdf

10. Suối Nguồn Xót Thương: http://www.dinh.dk/pdf1/suoinguonxotthuong-hmk.pdf

11. Tín Thác Vào Chúa: http://www.dinh.dk/pdf1/tinthacvaoChua-dch.pdf

12. Nơi Lòng Thương Xót Của Chúa: http://www.dinh.dk/pdf1/noiLongThuongXotcuaChua-hmk.pdf----------------------------------------------

Copyright © BH Media Corp. All rights reserved. Vui lòng không đăng tải lại dưới bất kì hình thức nào !

Email: banquyen@bhmedia.vn#thanhca #thanhcahaingoai #dinhconghuynh #huynhminhky