Now playing: All videos by tacgia.luca15

Thánh Ca Công Giáo Hay Nhất 2023 | Trầm Hương, Cho Con Thấy Chúa | Thánh Ca Nghe Để Bình An

 • Thánh Ca Công Giáo Hay Nhất 2023 | Trầm Hương, Cho Con Thấy Chúa | Thánh Ca Nghe Để Bình An
  #nhacthanhca #thanhca #thanhcahaynhat
  ⏩ Danh sách bài hát:
  00:00:00 1. Trầm Hương - Yến Nhi
  00:05:56 2. Dâng Mẹ - Ngọc Xoan
  00:10:45 3. Cho Con Thấy Chúa - Ngọc Xoan
  00:16:22 4. Chính Chúa Chọn Con - Xuân Phương
  00:21:19 5. Lặng - Yến Nhi
  00:26:17 6. Khúc Cảm Tạ - Yến Nhi
  00:31:58 7. Khúc Ca Tạ Ơn - Yến Nhi
  00:37:31 8. Phó Thác - Xuân Phương
  00:42:26 9. Xin Hãy Sai Con - Thanh Tâm
  00:46:35 10. Lắng Nghe Lời Chúa - Yến Nhi
  00:52:12 11. Tình Chúa Cao Vời - Thanh Tâm
  00:55:41 12. Con Dâng Chúa - Thanh Tâm
  00:59:40 13. Ngài Gọi Tên Con - Xuân Phương
  01:04:32 14. Chúa Chăn Nuôi Tôi - Thanh Tâm
  01:08:39 15. Cảm Mến Ân Tình - Thanh Tâm
  01:13:03 16. Cho Con Vững Tin - Thu Phương
  01:17:30 17. Đường Con Theo Chúa - Thanh Tâm
  01:22:25 18. Bao La Tình Chúa - Thanh Tâm
  01:27:32 19. Tình Yêu Thiên Chúa - Xuân Phương
  01:32:55 20. Tất Cả Là Hồng Ân - Thu Phương
  ______________________________

  Category : Thánh ca

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up