Nhạc Thánh Ca Hay Nhất Hiện Nay 2023 | Trông Cậy Chúa | Tuyệt Đỉnh Thánh Ca Đặc Biệt Dâng Chúa

 • #nhacthanhca #thanhca #thanhcahaynhat
  ⏩ Danh sách bài hát:
  00:00:00 1. Trông Cậy Chúa - Ngọc Xoan
  00:04:31 2. Khúc Cảm Tạ - Yến Nhi
  00:10:12 3. Cho Con Thấy Chúa - Ngọc Xoan
  00:15:49 4. Ave Maria - Ngọc Xoan
  00:20:48 5. Trầm Hương - Yến Nhi
  00:26:45 6. Khúc Ca Tạ Ơn - Yến Nhi
  00:32:18 7. Tình Chúa Cao Vời - Thanh Tâm
  00:35:47 8. Phó Thác - Xuân Phương
  00:40:42 9. Cho Con Vững Tin - Thu Phương
  00:45:09 10. Dâng Mẹ - Ngọc Xoan
  00:49:57 11. Tất Cả Là Hồng Ân - Xuân Phương
  00:55:47 12. Bao La Tình Chúa - Thanh Tâm
  01:00:54 13. Cảm Mến Ân Tình - Thanh Tâm
  01:05:18 14. Lặng - Yến Nhi
  01:10:16 15. Tình Yêu Thiên Chúa - Xuân Phương
  01:15:40 16. Ngài Gọi Tên Con - Xuân Phương
  01:20:32 17. Đường Con Theo Chúa - Thanh Tâm
  01:25:27 18. Xin Hãy Sai Con - Thanh Tâm
  01:29:36 19. Chính Chúa Chọn Con - Xuân Phương
  01:34:33 20. Lắng Nghe Lời Chúa - Yến Nhi
  ______________________________

  Category : Thánh ca

  #nhạ#th#aacute#nh#ca#hay#nhấ#hiệ#nay#2023#tr#ocirc#ng#cậ#ch#uacute#tuyệ#Đỉnh#Đặ#biệ#d#acirc

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up