Tuyệt Đỉnh Thánh Ca Mới Nhất 2023 | Phó Thác, Bao La Tình Chúa | Thánh Ca Hay Nhất Hiện Nay 2023

 • #nhacthanhca #thanhca #thanhcahaynhat
  ⏩ Danh sách bài hát:
  00:00:00 1. Phó Thác - Xuân Phương
  00:04:55 2. Khúc Ca Tạ Ơn - Yến Nhi
  00:10:28 3. Ngài Gọi Tên Con - Xuân Phương
  00:15:20 4. Chúa Chăn Nuôi Tôi - Thanh Tâm
  00:19:27 5. Khúc Cảm Tạ - Yến Nhi
  00:25:08 6. Tất Cả Là Hồng Ân - Xuân Phương
  00:31:03 7. Tình Chúa Cao Vời - Thanh Tâm
  00:34:32 8. Trầm Hương - Yến Nhi
  00:40:28 9. Bao La Tình Chúa - Thanh Tâm
  00:45:35 10. Dâng Mẹ - Ngọc Xoan
  00:50:23 11. Cho Con Thấy Chúa - Ngọc Xoan
  00:56:00 12. Lặng - Yến Nhi
  01:00:58 13. Xin Hãy Sai Con - Thanh Tâm
  01:05:07 14. Cho Con Vững Tin - Thu Phương
  01:09:34 15. Đường Con Theo Chúa - Thanh Tâm
  01:14:29 16. Tình Yêu Thiên Chúa - Xuân Phương
  01:19:53 17. Cảm Mến Ân Tình - Thanh Tâm
  01:24:17 18. Con Dâng Chúa - Thanh Tâm
  01:28:16 19. Chính Chúa Chọn Con - Xuân Phương
  01:33:13 20. Lắng Nghe Lời Chúa - Yến Nhi
  ______________________________

  Category : Thánh ca

  #tuyệ#Đỉnh#th#aacute#nh#ca#mớ#nhấ#2023#ph#oacute#bao#la#t#igrave#ch#uacute#hay#hiệ#nay

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up