Thánh Ca Hay Nhất Hiện Nay 2023 - Đường Con Theo Chúa, Có Nắng Xuân Trải Lụa Vàng...

 • #nhacthanhca #thanhca #thanhcahaynhat
  ⏩ Danh sách bài hát:
  00:00:00 1. Đường Con Theo Chúa - Thanh Tâm
  00:04:55 2. Con Dâng Chúa - Thanh Tâm
  00:08:54 3. Chúa Không Lầm - Yến Nhi
  00:12:51 4. Chúa Cất Tiếng Gọi Con - Ngọc Xoan
  00:17:04 5. Xin Hãy Sai Con - Thanh Tâm
  00:21:12 6. Chúa Chăn Nuôi Tôi - Thanh Tâm
  00:25:19 7. Cảm Mến Ân Tình - Thanh Tâm
  00:29:43 8. Khúc Cảm Tạ - Yến Nhi
  00:35:24 9. Lặng - Yến Nhi
  00:40:22 10. Ngài Gọi Tên Con - Xuân Phương
  00:45:15 11. Khúc Ca Tạ Ơn - Yến Nhi
  00:50:48 12. Phó Thác - Xuân Phương
  00:55:43 13. Hãy Đưa Con Trở Về - Yến Nhi
  01:00:50 14. Tất Cả Là Hồng Ân - Thu Phương
  01:06:45 15. Trầm Hương - Yến Nhi
  01:12:42 16. Lắng Nghe Lời Chúa - Yến Nhi
  01:18:19 17. Tình Chúa Cao Vời - Thanh Tâm
  01:21:48 18. Trông Cậy Chúa - Ngọc Xoan
  01:26:19 19. Con Chỉ Là Tạo Vật - Ngọc Xoan
  01:31:18 20. Con Xin Dâng Mẹ - Ngọc Xoan
  ______________________________

  Category : Thánh ca

  #th#aacute#nh#ca#hay#nhấ#hiệ#nay#2023#Đường#con#theo#ch#uacute#c#oacute#nắng#xu#acirc#trả#lụ#v#agrave#ng

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up