Thánh Ca Hải Ngoại Đặc Biệt Tuyển Chọn 2023 | Lạy Mẹ FATIMA, AVE MARIA | Nhạc Thánh Ca Dâng Mẹ 2023

 • Thánh Ca Hải Ngoại Đặc Biệt Tuyển Chọn 2023 | Lạy Mẹ FATIMA, AVE MARIA | Nhạc Thánh Ca Dâng Mẹ 2023
  ► Danh sách bài hát:
  00:00:00 1. Lạy Mẹ Fatima - Vũ Khanh
  00:04:19 2. Ave Maria - Lưu Hồng
  00:08:17 3. Tình Yêu Thiên Chúa - Lệ Hằng & Elvis Phương
  00:13:08 4. Lắng Nghe Tiếng Chúa - Việt Dzũng
  00:17:55 5. Mẹ Là Nữ Vương - Lệ Hằng
  00:22:44 6. Bờ Đá Xanh Tạ Tội - Lệ Hằng
  00:27:36 7. Chuông Chiều - Tuấn Vũ
  00:32:05 8. Chúa Dắt Dìu Con - Elvis Phương
  00:35:32 9. Con Đã Thua - Anh Sơn
  00:40:02 10. Diễm Tình Ca - Ngọc Lan
  00:44:44 11. Chúa Không Lầm - Elvis Phương
  00:50:49 12. Mẹ Ơi Đoái Thương - Elvis Phương
  00:57:26 13. Giọt Lệ Trong Lời Kinh - Lưu Hồng
  01:02:43 14. Tâm Tình Hiến Dâng - Ngọc Lan
  01:06:43 15. Xin Vâng - Elvis Phương
  01:10:39 16. Xin Tri Ân - Ngọc Lan
  01:16:11 17. Giọt Nước Mắt Hay Viên Ngọc Quí - Vũ Khanh
  01:20:56 18. Không Gì Làm Phai Mờ - Elvis Phương
  01:24:29 19. Làm Sao Dám Mơ - Tuấn Vũ
  01:28:59 20. Lên Đền - Như Mai
  -------------------------------------------------------------------
  ►Copyright © BH Media Corp. All rights reserved.
  ►Email: banquyen@bhmedia.vn
  ►Vui lòng không đăng tải lại dưới bất kì hình thức nào !
  #thanhcahaingoai #nhacthanhca #thanhcatuyenchon

  Category : Thánh ca

  #th#aacute#nh#ca#hả#ngoạ#Đặ#biệ#tuyể#chọ#2023#lạ#mẹ#fatima#ave#maria#nhạ#d#acirc#ng

  0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up