Thánh ca Công giáo

Tìm kiếm
Bài hát Playlist MV Phim

Bài Ca Phục Vụ

Ca Đoàn Mân Côi An Lạc TB 128kb/s 1,035 Kết Lễ

♫ Bài Ca Phục Vụ - Ca Đoàn Mân Côi An Lạc TB

Giới thiệu: Bài Ca Phục Vụ

Bài hát: Bài Ca Phục Vụ - Ca Đoàn Mân Côi An Lạc TB

Đoàn ta cất bước theo Chúa đi vào đời, hành trang ta mang nặng vai phục vụ mọi nơi. Từng bước ta đi chân người in vết phục vụ, từng tiếng ta nói âm dội vang vang phục vụ, từng việc ta làm muôn đời lưu dấu phục vụ.

Tình Chúa bao la muôn đời sáng chói, Người đến nơi đây nối lại yêu thương. Trong mọi nơi, trong mọi lúc tinh thần phục vụ bừng sáng như đuốc thiêng soi lòng muông thú, như ánh đăng soi vào hận thù, soi vào ngục tù, soi vào cõi âm u.

Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ không đòi đền đáp, phục vụ ân nghĩa không chờ. Phục vụ là cho không, phục vụ là quên mình, phục vụ là cho không, phục vụ vì Chúa Ki-tô.