Thánh ca Công giáo

Tìm kiếm
Bài hát Playlist MV Phim

Kiếp Tro Bụi (Vol.8 - 2013)

75 lượt nghe 75    10 bài hát 10

0:00

0:00

Phát hành: 2020

Thể loại: Mùa chay

Giới thiệu

CD Kiếp Tro Bụi Vol.8 - Simon Phan Hùng. Biên tập: Simon Phan Hùng & NS Vũ Hồng Khanh. Phòng thu: Hong Khanh Studio. Nhóm bè: Cadillac. Designer & Printing: Gia Cường. GPSX: 1182-2012/CXB/36-121/TG.