Thánh ca Công giáo

Tìm kiếm
Bài hát Playlist MV Phim

Chúa Ở Cạnh Tôi (Vol.4 - 2011)

337 lượt nghe 337    12 bài hát 12

0:00

0:00

Phát hành: 2020

Thể loại: Thánh Tâm Chúa

Giới thiệu

CD Thánh ca "Chúa Ở Cạnh Tôi Vol.4" của Cs Khắc Thiệu. Biên tập: Vũ Huân. Hòa âm & Phối khí: Ns Minh Châu - Trịnh Hiển. Nhóm bè: Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn. Phòng thu: TTMV Sài Gòn. Thiết kế bìa: Monica. GPXB: 609-2011/CXB/5/9-90/TG.

Giê-su Con Xin Ngài

Khắc Thiệu, Tuyết Mai

Chúa Ở Cạnh Tôi

Khắc Thiệu, Diệu Hiền

Nói Đi Con

Khắc Thiệu

Hãy Quay Về

Diệu Hiền, Khắc Triệu

Sao Không

Khắc Thiệu

Đồng Xanh Thơ

Khắc Thiệu, Tuyết Mai